Achegas
económicas

Compostela Aberta naceu da cidadanía e para a cidadanía e, por iso, temos recollido no noso Código Ético a renuncia explícita dos créditos bancarios e das doazóns de particulares que poidan coartar a nosa independencia política.  Por iso a túa achega é fundamental para un proxecto politico libre de presións e intereses externos.

Podes facer unha achega económica trimestral ou puntual nun único pago, mediante domiciliación bancaria. A partir de 15€ e ata un máximo de 2000 € anuais e todas as achegas serán deducibles na túa declaración anual do IRPF, segundo a Lei de partidos políticos. Para realizar unha achega. só tes que completar o seguinte formulario: 

Configura a
túa achega
Indica a
tua achega
Datos da
persoa titular
Datos
bancarios
  1. Esta achega económica non confire á persoa doadora ningún dereito nin vencello con Compostela Aberta, nin como inscrita nin como simpatizante, e tampouco ningunha obriga ante as normas internas e estatutos de CA.
  2. O máximo anual para achegas económicas é de 2.000 euros anuais.
  3. Consentimento de orde de domiciliación. Coa aceptación e envío deste formulario autoriza a Compostela Aberta e á súa entidade bancaria a realizar as operacións de cobro mediante adeudos polo importe, frecuencia e na conta indicada no presente formulario.
  4. Protección de datos persoais. De acordo ao establecido na Lei Orgánica 15/1999 de Protección de datos persoais, informamos que enviando este formulario os datos facilitados serán incorporados e tratados nun ficheiro titularidade COMPOSTELA ABERTA para o seu uso exclusivo.
  5. Poderán solicitar a modificación ou cancelación dos mesmos enviando un correo electrónico a finanzas@compostelaaberta.org.

PARTICIPA

gRUPOS
DE TRABALLO

Selecciona a túa preferenza*
Podes participar en varios Grupos de Traballo