Moción

Para reprobar ao SERGAS por causa da desatención ás persoas pacientes no Hospital Psiquiátrico de Conxo

PARTICIPA

gRUPOS
DE TRABALLO

Selecciona a túa preferenza*
Podes participar en varios Grupos de Traballo