Organización

Compostela Aberta é unha proposta colectiva da veciñanza de Santiago de Compostela, unha organización política de base asemblearia que confía na participación popular para aprofundar na democratización da nosa sociedade e as súas institucións. Que acredita na necesidade da implicación das maiorías no goberno do común e que favorece esa implicación no seu funcionamento orgánico.

Asemblea

A Asemblea Xeral é o máximo órgano de decisión e debate da nosa organización. Reúnese ordinariamente con unha periodicidade bimensual e nela poden participar, con idénticas capacidades e dereitos, todas as persoas inscritas en Compostela Aberta.

Coordinadora

A Coordinadora é o organismo de funcionamento ordinario de carácter executivo e compétenlle as funcións de representación, administración e ordenamento do funcionamento orgánico, axustándose ao mandato da asemblea.

Na actual coordinadora foron electas polo conxunto das persoas inscritas as seguintes persoas:
Graciela Carro
Natalia Paleo
Concha Fernández
André Seoane
Iván Rodríguez
Marcial San Martín
Marisa Garea
Miguel Penas
Maríajo Bóveda
David Domenech

E como representantes designados polo Grupo Municipal de Compostela Aberta:
Marta Lois
Branca Novoneyra
Jorge Duarte
María Rozas
Xan Duro

Organizándose en áreas de traballo e responsabilidade do seguinte xeito:

Portavocía – Marta Lois
Organización e finanzas – Xan Duro
Comunicación e Coordenación Política – Miguel Penas
Rural e responsable legal – Graciela Carro
Loxística e local – David Domenech
Grupos de Traballo – Marcial San Martín

Grupos de traballo

Os Grupos de Traballo son unha das ferramentas que emprega Compostela Aberta para facilitar a participación. A través deles, podes contribuír coas túas propostas e suxestións, detectando necesidades para a cidade, barrios e parroquias, achegando iniciativas, propoñendo proxectos… As túas achegas son fundamentais para definir a acción política de CA.

Na actualidade, están definidos cinco Grupos de traballo amplos, organizados por grandes áreas temáticas:

 • MODELO DE XESTIÓN PARA VIVIR
  (Compostela para vivir, modelo e xestión da cidade e do rural, urbanismo, mobilidade, medioambiente, vivenda, cidade histórica, resíduos, ciclo da auga, lixo…)
 • LATEXO DE COMPOSTELA
  (Cultura, educación, festas, educación, deportes, centros socioculturais…)
 • TERRITORIO DAS MULLERES
  (Feminismos, Igualdade, violencias machistas…)
 • PROPOSTA ECONÓMICA E ADMINISTRATIVA
  (Modelo económico e produtivo, emprego, turismo, administración pública, fiscalidade…)
 • COMPOSTELA DOS COIDADOS
  (Dereitos sociais, dereitos LGTBI+, saúde, conciliación, cooperación solidariedade, apoio mútuo, renda básica…)

Para participar cumpre inscribirse. A participación neles será aberta, podéndose producir novas incorporacións en calquera momento.

Poden facer parte dos Grupos tanto das persoas inscritas e simpatizantes como as alleas ao espazo. Se consideras que algunha persoa pode querer participar, non dubides en convidala.

Cada Grupo terá unha persoa que exercerá a coordinación e será a encargada de relacionarse coa Coordinadora e representar, no seu caso, ao Grupo ante a Asemblea. Ademais, terá a función de organizar as súas reunións e respectivas ordes do día, e, en xeral, atender ao traballo interno do Grupo.

Cada Grupo ten a potestade de decidir os seus mecanismos organizativos propios, garantindo unha configuración asemblearia, aberta e flexible, así como unha participación o máis ampla posible, mais a Comisión Coordinadora propón uns ‘principios básicos’ de funcionamento:

Establecer dun calendario, periódico e predeterminado, de reunións presenciais e/ou virtuais . É dicir, fixar un período de reunións, ou unha data determinada que, sempre flexible, permita ás persoas integrantes coñecer de antemán cando terán lugar as reunións.

Establecer unha “orde do día” para as reunións, previamente elaborada pola persoa responsable coas propostas das persoas participantes. Con esta medida búscase centrar e facilitar o debate, evitando a dispersión de temas e os debates non resoltos en canles telemáticas, ademais da participación de todas as persoas participantes.

Trasladar as reflexións, opinións e acordos do Grupo a outros Grupos de Traballo interesados, á Coordinadora e, se cómpre, á Asemblea de CA.

Busca os que máis se identifican contigo, preme no botón, inscríbete.. e participa.

Quérome inscribir nun Grupo de Traballo

Comisión de Mediación e Garantías

A Comisión de Mediación e Garantías, elixida polo conxunto de inscritas e inscritos en Compostela Aberta, é o órgano de resolución de conflitos e velará polo cumprimento dos estatutos e a protección dos dereitos das persoas afiliadas.  As súas decisións serán apelábeis ante a Asemblea.

A actual comisión de Mediación e Garantías está composta por:
Antonio Pérez Casas
Mariluz López
Marisa Álvarez
Jerónimo Couceiro

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que vostede teña a mellor experiencia de usuario. Se continúa a navegar, está dando o seu consentimento na aceptación das devanditas cookies e a nosa política de cookies,Para máis información, faga click no enlace. ACEPTAR

Aviso de cookies