A nosa
organización

Compostela Aberta é unha proposta colectiva da veciñanza de Santiago de Compostela, unha organización política de base asemblearia que confía na participación popular para aprofundar na democratización da nosa sociedade e as súas institucións. Que acredita na necesidade da implicación das maiorías no goberno do común e que favorece esa implicación no seu funcionamento orgánico.

A Asemblea Xeral é o máximo órgano de decisión e debate da nosa organización. Reúnese ordinariamente con unha periodicidade bimensual e nela poden participar, con idénticas capacidades e dereitos, todas as persoas inscritas en Compostela Aberta.

 

A Coordinadora é o organismo de funcionamento ordinario de carácter executivo e compétenlle as funcións de representación, administración e ordenamento do funcionamento orgánico, axustándose ao mandato da asemblea. Na actual coordinadora foron electas polo conxunto das persoas inscritas as seguintes persoas:

 • Graciela Carro Asorey

  Autonoma e xerente das súa propia axencia de seguros e veciña de Marrozos. Licenciada en Ciencias Políticas e da Administración fai parte da directiva da da directica da AVV de Marrozos.

 • Natalia Paleo Mosquera

  Doutora e profesora de Ciencia Política na USC e veciña da Lavacolla. Especialista en xestión pública e no desenvolvimento de políticas municipais de xénero en Galicia.

 • Concha Fernández

  Profesora de intervención sociocomunitaria no CIFP Compostela e do Master de Psicoloxía na USC, é veciña das Fontiñas. Licenciada en Psicoloxía e Doutora en Psicoloxía Política. No mandato 2015-2019 foi concelleira de Políticas Sociais, Saúde, Diversidade e Centros Cívicos.

 • André Seoane Antelo

  Traballador das instalacións deportivas municipais e veciño de Vista Alegre. Licenciado en Historia colabora activamente coa Comisión Histórica da Gentalha do Pichel.

 • Iván Rodríguez Iglesias

  Profesor de ensino secundario e licenciado en Filosofía e veciño de Galeras. Foi portavoz da organización estudantil ANEGA e representante do Estudantado no Consello de Goberno e no Consello Social da USC. Responsable local de Anova en Santiago e Portavoz nacional de Espiral.

 • Marcial San Martín Meléndez

  Licenciado en Ciencias Políticas e da Administración e veciño da Volta do Castro. Traballou no Parlamento de Galicia, no Concello da Estrada e tamén como sociólogo, fotografo e nunha axencia. No mandato 2015-2019 traballou para o grupo de Compostela Aberta na Deputación e tamén no Concello de Santiago.

 • Marisa Álvarez Garea

  Mestra de Educación infantil na Ramallosa e veciña do barrio de Conxo. Mantén unha importante actividade veciñal e cultural no seu proprio barrio así como nA Troita Armada.

 • Miguel Penas

  Coordenador do grupo municipal de Compostela Aberta e veciño do barrio das Marías. Licenciado em História, técnico superior de Turismo e mestrado en Edición. Foi presidente da Associaçom Galega da Língua (AGAL), actualmente secretario da AVV das Marias. No mandato 2015-2019 foi xefe de gabinete da Alcaldía de Santiago.

 • Mariajo Bóveda

  Arqueóloga da administración pública galega e veciña do barrio de Sar, participa en Espazo Veciñal de Sar.

 • David Domenech Labandeira

  Enxeñeiro e traballador dunha multinacional tecnolóxica e veciño das Fontiñas. Foi secretario xeral de Podemos Compostela.

E como representantes designados polo Grupo Municipal de Compostela Aberta:

 • Marta Lois González

  Concelleira do grupo municipal de Compostela Aberta e veciña do barrio das Fontiñas. Doutora en Ciencia Política e profesora da USC. De Setembro do 2020 a Setembro do 2022 exerceu como portavoz do grupo municipal de Compostela Aberta e no mandato 2015-19 foi concelleira de Igualdade, Turismo, Emprego, Comercio e Promoción Económica.

 • Branca Novo Rey

  Concelleira do grupo municipal de Compostela Aberta e veciña da cidade histórica. Licenciada en Ciencias Políticas, DEA en Educación Artística e Especialista en Edición. Creadora e docente no campo da danza contemporánea desde o Laboratorio de Movementos. No mandato 2015-2019 foi concelleira de Acción Cultural.

 • Jorge Duarte Vázquez

  Concelleiro do grupo municipal de Compostela Aberta e veciño da cidade histórica. Traballa como arquitecto e foi presidente do Colexio de Arquitectos en Compostela e decano do Colexio de Arquitectos de Galicia. No mandato 2015-2019 foi concelleiro de Espazos cidadán, dereito á vivenda e mobilidade.

 • Maria Rozas

  Portavoz e concelleira do grupo municipal de Compostela Aberta e veciña do Ensanche. Licenciada en Ciencias Políticas e Master en Estratexias e Políticas de Cooperación ao desenvolvemento. É  consultora de xestión económica para Administracións Públicas. No mandato 2015-19 exerceu como Concelleira de Economía e Facenda.

 • Xan Duro Fernández

  Concelleiro do grupo municipal de Compostela Aberta e veciño dos Salgueiriños. Diplomado en Biblioteconomía e Documentación e funcionario da USC como auxiliar técnico de biblioteca. Foi presidente de ADEGA e coordinador Xeral de Verdegaia. No mandato 2015-2019 foi concelleiro de Medio Ambiente, Convivencia e Informática.

Organizándose en áreas de traballo e responsabilidade do seguinte xeito:

 • Portavocía – Marta Lois
 • Organización e Finanzas – Xan Duro
 • Coordenación Política e Comunicación– Miguel Penas
 • Responsable legal e Rural – Graciela Carro
 • Loxística e local – David Domenech
 • Grupos de Traballo – Marcial San Martín

Os Grupos de Traballo son unha das ferramentas que emprega Compostela Aberta para facilitar a participación.

A través deles, podes contribuír coas túas propostas e suxestións, detectando necesidades para a cidade, barrios e parroquias, achegando iniciativas, propoñendo proxectos… As túas achegas son fundamentais para definir a acción política de CA.

Na actualidade, están definidos cinco Grupos de traballo amplos, organizados por grandes áreas temáticas:

 • MODELO DE XESTIÓN PARA VIVIR (Compostela para vivir, modelo e xestión da cidade e do rural, urbanismo, mobilidade, medioambiente, vivenda, cidade histórica, resíduos, ciclo da auga, lixo…)
 • LATEXO DE COMPOSTELA (Cultura, educación, festas, educación, deportes, centros socioculturais…)
 • TERRITORIO DAS MULLERES (Feminismos, Igualdade, violencias machistas…)
 • PROPOSTA ECONÓMICA E ADMINISTRATIVA (Modelo económico e produtivo, emprego, turismo, administración pública, fiscalidade…)
 • COMPOSTELA DOS COIDADOS (Dereitos sociais, dereitos LGTBI+, saúde, conciliación, cooperación solidariedade, apoio mútuo, renda básica…)

A Comisión de Mediación e Garantías, elixida polo conxunto de inscritas e inscritos en Compostela Aberta, é o órgano de resolución de conflitos e velará polo cumprimento dos estatutos e a protección dos dereitos das persoas afiliadas. As súas decisións serán apelábeis ante a Asemblea.

A actual comisión de Mediación e Garantías está composta por:

 • Antonio Pérez Casas
 • Mariluz López
 • Marisa Álvarez
 • Jerónimo Couceiro

PARTICIPA

gRUPOS
DE TRABALLO

Selecciona a túa preferenza*
Podes participar en varios Grupos de Traballo