PARTICIPA EN COMPOSTELA ABERTA

Compostela Aberta naceu da cidadanía e para a cidadanía. Renunciamos aos créditos bancarios e as doazóns de lobbies e particulares que poidan coartar a nosa independencia. Por iso, a túa participación é fundamental para nós.

Inscríbete e participa para facer entre todas e todos unha Compostela mellor!

Se queres inscribirte e participar en Compostela Aberta, envía o seguinte formulario indicando os teus datos de contacto e a túa aportación mensual (mínimo 5€).  Se te atopas en situación de desemprego ou precariedade, pero se queres colaborar dalgún modo con Compostela Aberta ou queres recibir información e convites tamén podes contactar con nós:

(Mínimo 5€ - Os pagos realízanse de forma trimestral)

O envío deste formulario supón a solicitude e aceptación dos dereitos e obrigas como persoa inscrita no censo de Compostela Aberta así como das condicións esixibles para formar parte do mesmo, indicadas no capítulo II dos estatutos de Compostela Aberta. Tamén supón a aceptación da carta ética de Compostela Aberta. A solicitude terá que ser ratificada polos organismos competentes da organización.
De acordo co artigo 5 da Lei Orgánica 15/1999, de protección de datos de carácter persoal, informamos que os datos facilitados serán incorporados e tratados nun ficheiro titularidade de COMPOSTELA ABERTA para o seu uso exclusivo. Poderán solicitar a modificación ou cancelación dos mesmos enviando un correo electrónica a redes@compostelaaberta.org.

PARTICIPA

gRUPOS
DE TRABALLO

Selecciona a túa preferenza*
Podes participar en varios Grupos de Traballo