Pleno municipal de
Abril do 2022
Pleno municipal de Abril do 2022

Resumo das iniciativas presentadas polo grupo municipal de Compostela Aberta no pleno municipal

Mocións

plataforma loxística de Mallou
conxunta para a retirada dos pregos de CSC
pola publicación dunha axenda cultural de santiago de compostela que mellore a difusión e a coordinación da programación cultural na cidade

Proposicion

para mellorar a transparencia nos procesos de selección de persoal e reducir a temporalidade no concello de santiago

Interpelacións

Por agora non hai ningunha iniciativa nesta categoría, volve máis tarde

Rogos e preguntas

Peche do vertedoiro de miramontes
para a correcta regulación da música ao vivo nos locais de santiago
para a renovación dos paneis informativos
comedores escolares das escolas unitarias
pola pronta publicación das axudas á empresas e entidades sen ánimo de lucro para desenvolver actividades culturais durante o 2022

PARTICIPA

gRUPOS
DE TRABALLO

Selecciona a túa preferenza*
Podes participar en varios Grupos de Traballo