Pleno municipal de
Decembro do 2019
Pleno municipal de Decembro do 2019

Resumo das iniciativas presentadas polo grupo municipal de Compostela Aberta no pleno municipal

Mocións

Martiño Noriega: para rexeitar o desenvolvemento dunha planta de valoración de residuos da construción e demolición en Miramontes
Aprobada
por unanimidade como declaración institucional
Jorge Duarte: sobre a emerxencia climática
Aprobada
por unanimidade como declaración institucional

Proposicion

Branca Novo: para impulsar un programa de residencias de creación e pensamento para acoller o talento que recibimos polos camiños de Santiago
Aprobada
por unanimidade
Marta Lois: para a continuidade da construción da “compostela territorio das mulleres”
Aprobada
coa EMENDA DO BNG e a EMENDA DO PSOE (por unanimidade)

Interpelacións

Rafa Peña sobre política aeroportuaria do concello de santiago

Rogos e preguntas

Martiño Moriega: sobre a recuperación de actividades no centro cívico ‘Aurelio Aguirre’ de Conxo
Rafa Peña: sobre a licitación de proxectos de obras nos barrios
Martiño Noriega: sobre a oferta de emprego do Concello de Santiago para o ano 2016
Rafa Peña / Jorge Duarte: Para a limpeza do cruceiro de Amio

PARTICIPA

gRUPOS
DE TRABALLO

Selecciona a túa preferenza*
Podes participar en varios Grupos de Traballo