Pleno municipal de
Decembro do 2020
Pleno municipal de Decembro do 2020

Resumo das iniciativas presentadas polo grupo municipal de Compostela Aberta no pleno municipal

Mocións

Por agora non hai ningunha iniativa nesta categoría, volve máis tarde

Proposicion

Por agora non hai ningunha iniciativa nesta categoría, volve máis tarde

Interpelacións

Por agora non hai ningunha iniciativa nesta categoría, volve máis tarde

Rogos e preguntas

Por agora non hai ningunha iniciativa nesta categoría, volve máis tarde

PARTICIPA

gRUPOS
DE TRABALLO

Selecciona a túa preferenza*
Podes participar en varios Grupos de Traballo