Pleno municipal de
Outubro do 2019
Pleno municipal de Outubro do 2019

A seguir presentamos as propostas e iniciativas políticas de Compostela Aberta presentadas no Pleno Municipal ordinario

Mocións

Marta Lois: para a creación do consello municipal para as persoas maiores
Aprobada
Moción conxunta como Declaración Institucional
Branca novoneyra: para concorrer á convocatoria as axudas para proxectos de Cooperación Europea dentro do Europa Creativa 2019
Aprobada
CA, BNG e PP a favor e PSOE abstención

Proposicion

Jorge Duarte: para a construción de vivenda pública e mobilización da vivenda baleira
Aprobada
CA, BNG e PP a favor e PSOE abstención
Martiño Noriega: Sobre a comisión da auga e a remunicipalización

rexeitada

CA e BNG a favor, PSOE en contra e PP abstención

Interpelacións

Por agora non hai ningunha iniciativa nesta categoría, volve máis tarde

Rogos e preguntas

Marta Lois: sobre as axudas escolares e para comedor
Branca Novoneyra: sobre o espazo educativo e de lecer maría miramontes das Fontiñas
Martiño noriega / Rafa peña: sobre o novo prego do servizo de limpeza dos edificios e instalacións do concello de santiago

PARTICIPA

gRUPOS
DE TRABALLO

Selecciona a túa preferenza*
Podes participar en varios Grupos de Traballo