Pleno municipal de
Setembro do 2019
Pleno municipal de Setembro do 2019

Resumo das iniciativas presentadas polo grupo municipal de Compostela Aberta no pleno municipal

Mocións

Marta Lois: contra as violencias machistas e a necesidade de aumentar os recursos para políticas de igualdade
Aprobada
por unanimidade e como declaración institucional
Marta Lois: sobre a gobernanza do turismo e a implantación da taxa turística en Santiago

rexeitada

CA e BNG a favor, PP abstención e PSOE en contra
Jorge Duarte: sobre a instalación dun centro asesor e dinamizador da sustentabilidade de Santiago no restaurado palacete da Finca do Espiño

rexeitada

CA a favor, PP e BNG abstención e PSOE en contra
Branca Novoneyra: sobre o ano Carvalho Calero 2020
Aprobada
por unanimidade e como declaración institucional

Proposicion

Branca Novoneyra: para desenvolver unha planificación das residencias escénicas municipais na sala agustín magán que inclúa o centro cívico do romaño cunha dotación técnica propia

rexeitada

CA e BNG a favor, PP abstención e PSOE en contra
Sobre a aprobación dun ‘pacto polo rural’ para garantir o investimento nas parroquias de santiago
Aprobada
CA e BNG a favor, PP e PSOE abstención)
Rafa Peña: sobre a aprobación dun ‘Pacto polo rural’ para garantir o investimento nas parroquias de Santiago
Aprobada
CA e BNG a favor, PP e PSOE abstención

Interpelacións

Martiño Noriega: sobre a xestión da Rede de Centros Cívicos de Santiago

Rogos e preguntas

Jorge Duarte: Para a reapertura dos xardins do pazo de Amarante

PARTICIPA

gRUPOS
DE TRABALLO

Selecciona a túa preferenza*
Podes participar en varios Grupos de Traballo