Pleno municipal de
Setembro do 2022
Pleno municipal de Setembro do 2022

Resumo das iniciativas presentadas polo grupo municipal de Compostela Aberta no pleno municipal

Mocións

apoio ILP SOS sanidade pública
conexión vía verde coa estación da Sionlla
incorporar ás axudas culturais gastos de funcionamento

Proposicion

para o redeseño da futura liña de alta tensión ao seu paso polo Souto e para a declaración deste como ENIL
sobre os obxectivos da futura taxa turística en Ssantiago e para o impulso dun fondo local para o fomento do turismo sustentable

Interpelacións

plan de sustentabilidade turística

Rogos e preguntas

sobre o conflito nos CSC
sobre o control da ocupación das terrazas
sobre a recepción parcial e final das obras dos Concheiros
Sobre a actuación da policía local na Alameda na mañá do 25 de xullo
para o acceso deportistas non federados a San Lázaro
para acometer labores de conservación no Calexón de Hortas
para que o concello controle o estacionamento nas zonas non autorizadas no parque de Belvís

PARTICIPA

gRUPOS
DE TRABALLO

Selecciona a túa preferenza*
Podes participar en varios Grupos de Traballo