Pleno municipal de
Xaneiro do 2022
Pleno municipal de Xaneiro do 2022

Resumo das iniciativas presentadas polo grupo municipal de Compostela Aberta no pleno municipal

Mocións

Para impulsar a colaboración institucional entre o Concello e a Xunta para resolver os problemas derivados das obras dos Camiños de Santiago en Conxo e na avenida de Lugo
Para reprobar ao SERGAS por causa da desatención ás persoas pacientes no Hospital Psiquiátrico de Conxo
Para rexeitar a represión das protestas pacíficas, as violacións dos dereitos humanos e existan todas as garantías democráticas nas próximas eleccións presidenciais en colombia

Proposicion

para reordenar a mobilidade e garantir a seguridade viaria no barrio das Fontiñas

Interpelacións

Por agora non hai ningunha iniciativa nesta categoría, volve máis tarde

Rogos e preguntas

sobre a situación dos traballadores da liña 6 ao aeroporto
Sobre o grao de execución das axudas a actividades culturais para profesionais e asociacións do ano 2021
Aranxo do contraforte derruido na parede sur de Boisaca

PARTICIPA

gRUPOS
DE TRABALLO

Selecciona a túa preferenza*
Podes participar en varios Grupos de Traballo