Pleno municipal de
Xullo do 2019
Pleno municipal de Xullo do 2019

Nesta páxina podes consultar todas as propostas e iniciativas políticas de Compostela Aberta presentadas no Pleno Municipal ordinario celebrado o 29 de Xullo de 2019

Mocións

Martiño Noriega: Sobre os usos do campo de fútbol-rugby da USC
Jorge Duarte: Declaración o Souto espazo natural
Marta Lois: Laicidade nas institucións

Proposicion

Branca Novoneyra: Continuidade do apoio á creación en artes visuais diante do inminente peche da zona “c”
Martiño Noriega: Novo centro cívico da cidade vella na casa elisa e jimena fernández de la vega

Interpelacións

Por agora non hai ningunha iniciativa nesta categoría, volve máis tarde

Rogos e preguntas

Rafa Peña: sobre Urbaser e novo prego
Rafa Peña: espazo para cans en Galeras
Branca Novoneyra: Estatua parque da Música

PARTICIPA

gRUPOS
DE TRABALLO

Selecciona a túa preferenza*
Podes participar en varios Grupos de Traballo