Código ético de compostela aberta

Entre o outono de 2020 e a primavera de 2021, Compostela Aberta realizou un debate e proceso participativo para analizar a situación política e social e prepararse para o futuro. Para construírmos en común ese futuro aberto, fortalecer a organización e mellorala, nunha primeira fase realizouse unha recollida telemática de opinións e valoracións na que as persoas inscritas puideronrealizar todas as achegas que consideraron oportunas.

PARTICIPA

gRUPOS
DE TRABALLO

Selecciona a túa preferenza*
Podes participar en varios Grupos de Traballo