CA creará unha Concellería de Modernización Administrativa “porque de nada vale implantar solucións tecnolóxicas se non hai impulso político”

PARTICIPA

gRUPOS
DE TRABALLO

Selecciona a túa preferenza*
Podes participar en varios Grupos de Traballo