Compostela Aberta comprométese a destinar 250.000 euros anuais para a contratación de artistas locais nas Festas

PARTICIPA

gRUPOS
DE TRABALLO

Selecciona a túa preferenza*
Podes participar en varios Grupos de Traballo