CA porá en marcha un programa de Xantar na Casa “para garantir unha alimentación saúdable a todas as persoas maiores ou dependentes”

PARTICIPA

gRUPOS
DE TRABALLO

Selecciona a túa preferenza*
Podes participar en varios Grupos de Traballo