Interpelacion

pagamento das subvencions de 2021 contra o Orzamento de 2022

PARTICIPA

gRUPOS
DE TRABALLO

Selecciona a túa preferenza*
Podes participar en varios Grupos de Traballo