Moción

para iniciar unha nova revisión dos usos no PXOM, que permita unha regulación consensuada para os problemas da vivenda, do comercio e dos usos turísticos

PARTICIPA

gRUPOS
DE TRABALLO

Selecciona a túa preferenza*
Podes participar en varios Grupos de Traballo