Proposicion

relativa ás reclamacións económicas da empresa concesionaria do servizo da auga en concepto de regularización da conexión ao servizo de saneamento

PARTICIPA

gRUPOS
DE TRABALLO

Selecciona a túa preferenza*
Podes participar en varios Grupos de Traballo