Pleno municipal de
Maio do 2022
Pleno municipal de Maio do 2022

Resumo das iniciativas presentadas polo grupo municipal de Compostela Aberta no pleno municipal

Mocións

para facer efectiva a liña de axudas á cooperación prevista para o ano 2022 e para reactivar o consello municipal de cooperación
polo fomento da vivenda pública e para a ampliación do parque de vivenda social a través da cesión de vivendas da sareb
programación de prácticas saudables nos parques

Proposicion

proposición do grupo municipal de compostela aberta sobre situación do contrato e a das traballadoras do servizo de axuda no fogar en santiago
sobre a situación do barrio das Fontiñas para a implementación de medidas específicas para a súa mellora

Interpelacións

sobre o retraso no pagamento das subvencións ao deporte federado correspondentes ao exercicio 2021

Rogos e preguntas

peche do vertedoiro de miramontes
sobre a licitación do plan municipal de xuventude
sobre a rehabilitacíón e cesión dunha casa de titularidade pública para usos socioculturais en Conxo
sobre as prestacións de rescate social de pobreza enerxética da ordenanza de garantía básica
sobre o servizo de recollida do lixo e limpeza viaria
para que se leve adiante o rebaixe beirarrúas CEIP Ramón Cabanillas

PARTICIPA

gRUPOS
DE TRABALLO

Selecciona a túa preferenza*
Podes participar en varios Grupos de Traballo