Como somos?

Transparencia, democracia e igualdade son os tres adxectivos que mellor definen a Compostela Aberta. Todas as propostas e decisións que se toman están baseadas nestes tres conceptos. Son transversais. Son a esencia de Compostela Aberta. Por iso é tan importante para nós que coñezades quen somos, que facemos, e que percibimos polo noso traballo. Porque sen transparencia non hai democracia, e sen democracia non hai igualdade.

Código Ético de Compostela Aberta

A composición actual do Goberno municipal é a seguinte:

martinho

Martiño Noriega Sánchez . Alcalde. Voceiro da Xunta de Goberno Local. Competencias directas en Réxime Interno (Persoal, Contratación, Arquivo, Innovación e Informática), Lingua, Participación e Relacións Veciñais e Relacións Institucionais.

·         Contacto: alcaldia@santiagodecompostela.org

·         Salario bruto: 50.999,90 €/ano (do que doa 1080 €/ano a CA)

·         Declaración de bens patrimoniais

·         Declaración de posibles incompatibilidades

MRozas

María Rozas Pérez . Concelleira responsable de Economía e Facenda, con competencias en Planificación Económica e Financeira, Xestión Tributaria, Xestión Orzamentaria e Política Fiscal. Primeira tenente de alcalde.

·         Contacto:  mrozasp@santiagodecompostela.org

·         Salario bruto: 50.165,64 €/ano (do que doa 1080 €/ano a CA)

·         Declaración de bens patrimoniais

·         Declaración de posibles incompatibilidades

jorge

Jorge Duarte Vázquez . Concelleiro responsable de Espazos Cidadáns, Dereito á Vivenda e Mobilidade, con competencias en Urbanismo (Planeamento, Licenzas, Disciplina Urbanística e Patrimonio), Cidade Histórica, Rehabilitación, Vivenda, Mobilidade e Proxectos e Obras.
Segundo tenente de alcalde.

·         Contacto:  jduartev@santiagodecompostela.org

·         Salario bruto: 50.165,64 €/ano  (do que doa 1080 €/ano a CA)

·         Declaración de bens patrimoniais

·         Declaración de posibles incompatibilidades

branca

Branca Novoneyra . Concelleira responsable de Acción Cultural, con competencias en Cultura (Auditorio de Galicia, Teatro Principal e Zona C), Rede de Centros Socioculturais e Festas. Terceira tenente de alcalde.

·         Contacto:  bnovor@santiagodecompostela.org

·         Salario bruto: 50.165,64 €/ano (do que doa 1080 €/ano a CA)

·         Declaración de bens patrimoniais

·         Declaración de posibles incompatibilidades

Xan

Xan Duro Fernández . Concelleiro responsable de Medio Ambiente e Convivencia, con competencias en Medio Ambiente (Residos Sólidos Urbanos, Auga, Enerxía, Consumo e Cemiterios), Convivencia (Policía Local, Bombeiros, Protección Civil, Tráfico, Grúa e ORA) e Parques e Xardíns. Secretario da Xunta de Goberno.

·         Contacto:  xdurof@santiagodecompostela.org

·         Salario bruto: 53.113,92 €/ano (inclúe trienios por 2.577,24€ ) (do que doa 2080 €/ano a CA)

·         Declaración de bens patrimoniais

·         Declaración de posibles incompatibilidades

concha

Concepción Fernández Fernández . Concelleira responsable de Políticas Sociais, Diversidade e Saúde, con competencias en Políticas Sociais, Diversidade, Economía Social, Maiores, Saúde, UMAD, UAMI e Cooperación.

·         Contacto:  cfernandezfe@santiagodecompostela.org

·         Salario bruto: 52.749,38 €/ano (inclúe trienios por 2.321,16€ ) (do que doa 1080 €/ano a CA)

·         Declaración de bens patrimoniais

·         Declaración de posibles incompatibilidades

Mdios

Manuel Dios Diz . Concelleiro responsable de Educación e Cidadanía, con competencias en Educación, Cidadanía e Dereitos Humanos. Deputado provincial.

·         Contacto:  mdiosd@santiagodecompostela.org

·        Salario bruto: 51.510,76 €/ano como deputado provincial (do que doa 1080 €/ano a CA), máis asistencias a comisións no Concello (do que doa o excedente a CA)

(Ata setembro 2016, recibía a súa pensión como profesor xubilado, dietas por asistencias no Concello e dietas de viaxe na Deputación)

·         Declaración de bens patrimoniais

·         Declaración de posibles incompatibilidades

Marta Lois González . Concelleiro responsable de Igualdade, Desenvolvemento Económico e Turismo, con competencias en Igualdade, Promoción Económica, Emprego, Mercados, Comercio e Turismo.

·         Contacto:  mloisg@santiagodecompostela.org

·         Salario bruto: 53.620,62 €/ano (inclúe trienios por 3.132,84€ ) (do que doa 1080 €/ano a CA)

·         Declaración de bens patrimoniais

·         Declaración de posibles incompatibilidades

Rafael Peña Vidal . Concelleiro responsable de Medio Rural e Equilibrio Territorial, con competencias en Medio Rural e Brigada de Vías e Obras.

·         Contacto:  rpenav@santiagodecompostela.org

·         Salario bruto: 50.165,64 €/ano (do que doa 1080 €/ano a CA)

·         Declaración de bens patrimoniais

·         Declaración de posibles incompatibilidades

Noa Morales Sánchez . Concellería de Mocidade, Deporte e Benestar Animal.

·         Contacto:  nmoraless@santiagodecompostela.org

·         Salario bruto: 50.165,64 €/ano (do que doa 1080 €/ano a CA)

·         Declaración de bens patrimoniais

·         Declaración de posibles incompatibilidades

Persoal Eventual:

Miguel Rodríguez Penas:  coordinador de gabinete.
● Beatriz González Vecín: administrativa.
María del Río Noya: administrativa.
Inés Dopazo Mella: técnica de comunicación.
Lara Salgado Santos: técnica de comunicación.
Javier Vázquez Lamas: asesoría política.
Natalia Paleo Mosquera: asesoría política.
Carlos Neira Cortizas: asesoría política.
Marcial San Martín Meléndez: administrativo no grupo provincial.

Remuneración anual do persoal eventual.

Equivalencia cos grupos da administración local, salario bruto anual e doazón anual.

Coordinación de gabinete (Grupo A1 – Nivel 26): 50.165,64 brutos/ano.   (Do que doa 1.200€/ano a CA)

Administrativa/o  (Grupo C1 – Nivel 22): 35.078,80 € brutos/ano. (Do que doa 600€/ano a CA)

Técnica/o de comunicación (Grupo A1 – Nivel 22): 40.299,98 € brutos/ano. (Do que doa 840€/ano a CA)

Asesoría política (Grupo A1 – Nivel 22): 40.299,98 brutos/ano. (Do que doa 840€/ano a CA)

Administrativo no grupo provincial (Grupo C1 – Nivel 19): 28.717,78 € brutos/ano. (Do que doa 600€/ano a CA)