Pleno municipal de
Novembro do 2022
Pleno municipal de Novembro do 2022

Resumo das iniciativas presentadas polo grupo municipal de Compostela Aberta no pleno municipal

Mocións

interpretes de signos nas administración pública
para iniciar unha nova revisión dos usos no PXOM, que permita unha regulación consensuada para os problemas da vivenda, do comercio e dos usos turísticos
para desenvolver un plan municipal de saúde mental e un programa específico de prevención e sensibilización sobre a enfermidade mental nos centros educativos de Santiago de Compostela

Proposicion

para a mellora da mobilidade na contorna do ‘campus’ de Lamas de Abade
relativa ás reclamacións económicas da empresa concesionaria do servizo da auga en concepto de regularización da conexión ao servizo de saneamento

Interpelacións

pagamento das subvencions de 2021 contra o Orzamento de 2022

Rogos e preguntas

Sobre o estacionamento na Colexiata
muro en Conxo que contorna ao campo de futbol
sobre a instalación de elementos deportivos e polivalentes no campo multiusos do Castiñeiriño
Sobre os proxectos nova estutura de CPD financiados con fondos Next Generation
Sobre os contratos asinados co grupo El Correo Galego

PARTICIPA

gRUPOS
DE TRABALLO

Selecciona a túa preferenza*
Podes participar en varios Grupos de Traballo