CA creará unha Concellería de Modernización Administrativa “porque de nada vale implantar solucións tecnolóxicas se non hai impulso político”

María Rozas: “Os remanentes de 2022 son a última demostración de que Bugallo é un alcalde incapaz”

CA pide explicacións sobre o cumprimento do contrato para a dotación de contenedores intelixentes no marco do Smartiago

María Rozas: “A Conta Xeral de 2021 constata o que levamos tres anos denunciando: a caída do mito dos bos xestores”

O Goberno de Bugallo leva ao Pleno o levantamento de 19 reparos suspensivos da Intervención que evidencian o mal uso dos contratos menores

O Concello débelle máis de 40.000 euros á empresa concesionaria da vixilancia de varias dependencias municipais, que prevé a suspensión de contratos

PARTICIPA

gRUPOS
DE TRABALLO

Selecciona a túa preferenza*
Podes participar en varios Grupos de Traballo